Kontaktuppgifter

Snigel TV
Kvadratens serviceenhet
Gneisgränd 1G
65300 Vasa

Tel. 0247 431 625